ASISTENCIAS

Expresa vocal e xestualmente as tuas emocións, sentimentos e ideas, a través das cancións facendo máis verídico o teu relato artístico, na procura dunha coerencia comunicativa.

Cal é a tua horta creativa?

Sabendo que toda arte é panxea, imos buscar as formas mais xenuinas, donde reside a flor orixinal para agromar en forma de canción e mostrala no palco aprofundizando no desenvolvemento persoal. 

CURSO SONG WRITER COMPRENSIVE

Aulas on line individuais gardando privacidade. 

Aulas colectivas. 

Opción 1. Construcción de cancións. Asesoramento. A xestualidade. 

Opción 2. Coreografias sociais. Construcción colectiva e posta en escena dunha canción. 

Motivo. Conseguir expresar ideas e sentimentos facendo a tua propia canción o mais auténticamente proxima á tua personalidade e pensamento, na procura dunha coerencia comunicativa, contigo e co outrx que mira e escuita. Tanto se comezas de novo como se desexas virar as tuas creacións hacia outro lugar, independentemente do xénero musical. 

LINGUAS. Galego, castellano, português, galego de Asturias.

+info: 

A escrita transita por 3 vias: 

 • Introducir letra nunha melodia. 
 • Poñer melodia a un poema. 
 • Construir letra e melodia. 

 

Exploracións: 

 • Analise de texto de diferentes cancións en varios estilos musicais.
 • Paseo polas fontes de ideas e pensamento para a construcción.
 • Indagar na locución e modismos propios. 
 • Distinguir os planos emocionais e orixen. 
 • Exercicios de escoita interna das melodias e fraseos que pertencen á memoria individual e colectiva. Discernir. 
 • Buscar unha naturalidade no engarce de palabra,  son (nota), xesto. 
 • Chequear a xestualidade natural, recoñecela e ampliala con atencionalidade.
 • Exercicios de acollida, asimilación, integración da triada canción-voz- xesto. 
 • Adornos, desenvolvemento, estructuras, dinámicas, transicións, recursos recurrentes… motivos letrísticos e melódicos do acto de compoñer. 

OBRADOIRO DE ESCRITURA CREATIVA O BASAL

O Basal é un obradoiro de escrita persoal e creativa impartido por Lidia Luna, en galego e castelán, arredor das letras das cancións que pertencerán a Basal, o novo proxecto musical de Ugia Pedreira.

Neste obradoiro partiremos das letras de Basal, explorando o universo persoal mais primoxénito, mais orgánico e fundamental da autora, e conectaremolo con cada persoa inscrita no obradoiro, centrándonos no esencial: o noso xeito único de ollar o mundo, de transformar a mirada en expresión creativa a través da escrita e da cartografía poética con apoio da fotografías, estampas sonoras, debuxos e outros rexistros novos que iremos averiguando.

POSTA EN ESCENA

Servizo para:

Músicos, interpretes, poetas, autores-as e artistas individuais, políticos-as, grupos, coletivos, asociacións, agrupacións, festivais, xornadas, foros, galas,recitais, performances, arte-acción…

Labor:
 • Podemos entrar no teu proceso creativo desde o inicio ou desde calquera etapa que necesites. Elección, creación e montaxe do relato escénico unificando criterios con todos os profesionais implicados. Conectar os conteudos, os circulos de relacionamento, escenografia, deseño gráfico, ambientación, iluminación, vestiario, son, axudando á visión integral e total. Conformar un espectáculo circular, plural e pintado a favor do creador-a, convertindoo en único, non impostado e pegado ao caracter do artista e concepto. Buscamos ese EU mais verídico, desde donde se expresa e porqué.

 

 • Podemos acompañarte na creación a nivel intelectual (poemas-canción, texto) , psicoloxico, corporal con coidados, conversas e dinámicas específicas que acolen o feito escénico apoiado na naturalidade persoal.

 

 • Podemos axudarte na comunicación global do proxecto. Construir un discurso que auna o escrito e o falado, cosendoo co cantado e expresado en público.
Marina Oural
Técnico en Relacións Públicas, docente, escritora e produtora cultural. Fundadora primeiro gabinete especializado en Galicia (ATANA, A Coruña 1993-2009). Participante e co-impulsora desde a aldea natal de proxectos educativos e artísticos con equipos multidisciplinares de terra, poesía, danza, música; socia de Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento (2010-actualidade). Practicante de CImprovisation, T.Morfoanalítica e asistente Neuromovemento Craneal ABMFeldenkrais.
 
Ugia Pedreira. Compositora de cancións. Escritora de poemas. Psicóloga. Activista cultural. Discografia: Chouteira, Nordestinas, Marful, Eclectica Ensemble, Comuna del Barruzo… Creadora Coro da Marinha, grupo de mulleres en recreación de músicas populares do mundo en vozpercusion Erikas e Peluxias. Colabora com Enredadas: Martirio, Carmen Paris e Uxia. Co-creadora e ex-directora do Centro Galego de Música Popular (CMTF Lalín, aCentral Folque). Practicante de T. Morfoanalise e presencial en sesións ABM Feldenkrais e Jeremy Kraus Methode.

Si queres información sobre algún destas asistencias deixa aquí o teu mail.