As presentes Condicións Xerais de Compra regulan o uso do sitio web apedrear.eu (en diante “O Sitio Web”) da que María Eugenia Pedreira Sánchez. (en diante A Pedreira) é titular co NIF 33993939P, con domicilio social en Seares, Vilavedelle, Castropol, Asturias. A utilización por parte do cliente dos servizos da tenda en liña presupón, en todo caso, a adhesión ás Condicións Xerais de Compra na versión publicada no momento da orde de compra. Polo tanto, é conveniente que o cliente lea estas Condicións Xerais antes de proceder á compra.

1. AMBITO DO CONTRATO.

As presentes Condicións Xerais de Compra aplícanse á venda de todos os artigos de A Pedreira a través da súa páxina web. A Pedreira informa que a súa páxina web está dirixida exclusivamente a un público maior de 18 anos. A Pedreira resérvase o dereito de cancelar a conta de acceso dun cliente se se detectan actos fraudulentos, especulativos ou de mala fe no uso deste servizo.

2. LÍMITE DE COMPRA.

Por motivos de seguridade, non se poderán realizar compras superiores a 10.000 € ou máis de 50 artigos por pedido.

3. PREZO.

Os prezos aplicables son os indicados na páxina web na data do pedido. Os prezos aparecen detallados en cada artigo e inclúen o IVE (Imposto sobre o Valor Engadido), IGIC (Imposto Xeral Indirecto Canario) ou IPSI (Imposto sobre Produción, Servizos e Importación de Ceuta e Melilla), segundo corresponda. O importe dos gastos de envío indícase ao cliente de forma desagregada no momento de realizar o pedido.

4. PAGO.

O pagamento realizarase ao finalizar o proceso de compra e será condición imprescindible para a súa formalización. En ningún caso se poderá realizar o pagamento posteriormente. Non se permite o pago a través de procedementos diferidos, como contra reembolso, transferencia. Medios de pago aceptados: as compras pódense pagar con tarxeta de crédito Visa®, Mastercard®, así como con tarxeta de débito 4B ou 4B Maestro, crédito instantáneo e sistema PayPal. En todo caso, a elección do método de pago realízase durante o proceso de compra na pantalla correspondente.

O cliente deberá comunicar a A Pedreira calquera cargo indebido ou fraudulento na tarxeta utilizada para a compra, por correo electrónico ou por teléfono, no menor tempo posible para que poida realizar os trámites oportunos. Os provedores ou emisores de medios de pagamento poderán adoptar medidas antifraude que supoñan o rexeitamento de determinado tipo de operacións. A Pedreira non se fai responsable da aplicación deste tipo de políticas de seguridade.

5. ENTREGA.

O prazo de entrega será como máximo de 30 días naturais desde a finalización da compra. A entrega dos pedidos realizarase no enderezo indicado polo cliente, segundo as seguintes características:

5.1 Entrega a domicilio:

Envío estándar: O cliente deberá pagar os gastos de transporte: 5,90 € en España, 9,90 € nas Illas e 22,90 € en Ceuta e Melilla.

Envío gratuíto: O cliente terá gastos de envío gratuítos a partir das seguintes cantidades: 180 € en España peninsular, 220 € nas Illas e 360 ​​€ en Ceuta e Melilla.

-No caso de envíos a Ceuta e Melilla, o cliente tamén deberá aboar as taxas aduaneiras e impostos xerados polo pedido. Estes gastos abonanse no momento de recibir o pedido e en ningún caso estarán incluídos no prezo pagado polos produtos.

-No caso de envíos a Canarias, o cliente tamén deberá aboar os gastos de xestión na Aduana que xera o pedido e na AEIM independentemente do importe do pedido cando proceda. Ademais, o cliente deberá pagar o imposto correspondente. Estes gastos abonanse no momento de recibir o pedido e en ningún caso estarán incluídos no prezo pagado polos produtos.

-No caso de envíos internacionais, solicitar gastos de envío. O cliente tamén deberá aboar os gastos de xestión na Aduana que xera o pedido e na AEIM independentemente do importe do pedido cando proceda. Ademais, o cliente deberá pagar o imposto correspondente. Estes gastos abonanse no momento de recibir o pedido e en ningún caso estarán incluídos no prezo pagado polos produtos.

O enderezo indicado polo cliente pode ser un enderezo privado, un lugar de traballo ou calquera outro enderezo indicado. O enderezo de facturación e o enderezo de envío non teñen que coincidir. O noso transportista enviará un correo electrónico ou SMS (se indicaches un número de contacto no teu pedido) indicando o día en que se realizará a entrega e posibilitando cambiar a data de entrega. O mesmo día en que está programada a entrega, o noso transportista enviará un correo electrónico ou SMS (se indicaches un número de contacto no teu pedido) informando da franxa horaria aproximada de entrega.

5.2 Incidencias na entrega: En caso de non poder realizar o